Sct Knuds Golfklub

fynske golfbaner sct knuds golfklub i nyborg

Golfbanen i Nyborg blev officielt indviet den 29. maj 1954. Men ideen til at lave en bane i Nyborg var blandt andet foranlediget af, at Odense Golfklubs bane ved det nuværende dyrskue var opsagt, og en del af de daværende rigmænd gerne ville have en bane ved vandet tæt på Odense.

 

Golfbanen er beliggende på et areal, som delvis er lejet af Juelsberg Gods, nemlig hullerne 1 – 4 og 10 – 18, og delvis er lejet af Nyborg kommune, som ejer den plantage hvor skovhullerne 5 – 9 er beliggende.

 

Der blev derfor oprettet et aktieselskab ” A/S Fyens Golfbane ved Nyborg Strand “, som blev stiftet den 14. december 1950 samtidig med, at der blev stiftet en klub under navnet Sct. Knuds Golfklub, hvor golfklubbens første formand var kammerherre Gregers Juel, Juelsberg Gods, som jo var ejer af en stor del af jorden, som golfbanen lå på.

 

Det blev en engelsk golfarkitekt C. K. Cotton, som tegnede banen, som i første omgang bestod af 9 huller. Alle 18 huller var dog færdige ved indvielsen i 1954. Klubben bestod oprindeligt af omkring 160 medlemmer, som ikke rigtig havde andet klubhus end et skur indtil i 1957, hvor et mere rigtigt klubhus var færdigt.

 

Sct. Knuds Golfklub er således en af de allerældste i Danmark, da det ved indvielsen kun var 12 klubber i landet.

 

Sct. Knuds golfbane har de fleste danskere nok set, når de har kørt til og fra Storebæltsfærgerne. I dag er det meget nemt at komme til golfbanen,

da der kun er få kilometer fra motervejen til klubhuset.

 

De 18 huller på denne golfbane har en flot kulisse med både skovhuller, og hvor du spiller langs med vandet. Hullerne er placeret godt ind i naturen, og for plante- og træinteresserede golfspillere er det en dejlig golfbane at spille, da golfklubben har bevaret så meget af den oprindelige vegetation som muligt. Eksempelvis er lyngen på 12. huls fairway en gammel aftale med kammerherre Juhl, som siger, at lyngen på 12. hul aldrig måtte klippes, hvilket golfklubbens greenkepere har holdt i snart 50 år. Bunkers er også placeret, så de i videst muligt omfang er en del af naturen, så det ikke er så let at se, at her ligger faktisk en golfbane.

 

Der er en rigtig god fordeling af hullerne – 10 par 4 huller, fire par 5 huller og fire par 3, og 18 green slutter lige foran klubhuset. Ligesom 9 green også er tæt på klubhuset. Ligeledes er der meget kort at gå fra green til tee.

 

I løbet af vinteren 2008-2009 blev der bygget et nyt flot klubhus. Klubhuset er bygget i to etager, hvor stueetagen rummer hall, kontor, møderum, omklædningsrum og proshop, og førstesalen har en restaurant og en terrasse med udsigt over puttinggreen og 18 huls green.

 

Alt er stort set lige ved hånden, når du kommer til golfbanen. Parkeringsplads, Pro-shop, sekretariat, omklædningsfaciliteter og restaurant. Lidt negativt er det, at drivingrange mm er lidt klemt på grund af pladsmangel, hvilket også betyder, at indspilsgreen ligger små 300 meter væk.

 

Her er en oversigt over golfbaner på Fyn